Hur är Okular hållbart?

Miljöcertifiering

Certifierad av Blue Angel för transparens i energianvändning, längre livslängd för maskinvara och användarfrihet.

Ta reda på mer

Energieffektivitet

Programvarueffektivitet avgör energibehovet och livslängden för digital infrastruktur.

Ta reda på mer

Transparens och autonomi

En fri programvarulicens möjliggör en effektiv, långsiktig och hållbar användning av maskinvara.

Ta reda på mer

Etik och integritet

De fyra friheterna är avgörande för en inkluderande, rättvis och ekologiskt hållbar digitalisering.

Ta reda på mer

Medalj av Ongycon, Green Lamp av Stefania Servidio, User av Guru, Ethics av Ruben Hojo från Noun Project (CC BY 3.0)

Miljöcertifiering

Okular är stolt över att vara den första datorprogramvaran i världen som har fått Blue Angel-märkningen 2022. Blue Angel introducerades 1978 och är den första miljömärkningen någonsin i världen och den officiella miljömärkningen för den tyska regeringen. År 2020 angav den tyska miljömyndigheten (Umweltbundesamt) priskriterierna för datorprogramvara med tre huvudkategorier: (A) Resurs- och energieffektivitet, (B) Potentiell maskinvarulivslängd och (C) Användarautonomi. Programvaruprodukter som kan visa överensstämmelse med kriterierna möjliggör längre och effektivare användning av maskinvara.

Intresserad av att lära dig mer? Ta en titt på KDE:s miljöhandbok "Applying The Blue Angel Criteria To Free Software".

Energieffektivitet

Ladda ner de senaste rapporterna för Okulars energiförbrukningsmätningar i viloläge och [standardanvändningsscenario](https://okular.kde.org/eco /okular_energy-consumption-report_SUS.pdf). Programvarukonstruktion och implementering har en betydande inverkan på energiförbrukningen hos systemen det ingår i. Genom att vara medveten om hur programvaran påverkar energiförbrukningen och tillhandahålla verktyg för att kvantifiera den, är det möjligt att minska energiförbrukningen och öka effektiviteten. Det bidrar till en mer hållbar energianvändning som en vår planets gemensamma resurser.

Läs mer om KDE:s arbete med energieffektivitet och hållbar programvara på webbplatsen KDE Eco.

Transparens och autonomi

KDE vill låta dig styra själv med all programvara, inklusive Okular. Okular är tillgängligt med en fri programvarulicens, och källkoden är lättillgänglig i [Okulars arkiv](https:/ /invent.kde.org/graphics/okular). Med Okulars dokumentation av dataformat, blir man aldrig längre föremål för leverantörsinlåsning av proprietära format. Dessutom är det möjligt att förbättra Okulars funktionalitet med dokumentationen över programmeringsgränssnittet. Instruktioner om att installera och avinstallera finns tillgängliga för att se till att användare inte belastas av oönskade programvarukomponenter på sina datorer. Och för de som vill ha långsiktigt stöd för sin favoritprogramvara, går Okulars fullständiga lista över utgivningsmeddelanden ända tillbaka till 2006 och kommer att fortsätter långt in i framtiden .

Genom att garantera transparens och autonomi kan utvecklare och användare säkerställa att deras programvara minskar miljöpåverkan på mer än ett sätt, antingen genom att fortsätta använda apparater längre eller genom att minska programvarans användning av energi och resurser under användning.

Etik och integritet

Okulars källkod är fri och öppen och tillgänglig för alla att använda, inspektera, dela, förbättra och framför allt njuta av. KDE:s programvara kommer alltid att vara tillgänglig för alla utan att vara begränsad till materiellt, utbildningsmässigt eller socialt privilegierade människor. [KDE:s uppförandekod] (https://kde.org/code-of-conduct/) ger riktlinjer för att stötta alla i gemenskapen med en positiv och inspirerande atmosfär. Det är nödvändig för programvaruutveckling som uppfyller alla användarnas behov, var de än befinner sig, vilken apparat de än äger, och inte bara den tillverkarna vill sälja till dem.

KDE föreställer sig en "värld där alla har kontroll över sina digitala liv och åtnjuter frihet och integritet." Frihet från oetiska metoder som oönskad datainsamling och spårning eller psykologisk påverkan är inte bara bra för samhället, utan det minskar också koldioxidutsläpp orsakad av digital teknologi. Ett förinställt val att undvika annonser och mätning minskar energibehovet hos både slutanvändarens apparater och de servrar som skapar annonserna eller samlar in data, och det minskar energin som behövs för nätverkstrafik. KDE:s sekretesspolicy säkerställer att dess programvara inte samlar in någon information från användare förutom när de aktivt och uttryckligen acceptera det.

KDE är programvara för dig, av dig!

Vill du lära dig mer om hållbar programvara?

KDE har målet att tillhandahålla programvara som minskar dess miljöpåverkan. Låt oss göra energieffektiv programvara och digital hållbarhet till en del av gemenskapen för fri programvara. Vi kan leva upp till vårt ansvar för denna och framtida generationer!

Engagera dig!

Okulars väg mot hållbarhet

År 2022 belönades Okular med Blue Angel miljömärke för hållbar design av programvara, och blev det första miljöcertifierade datorprogrammet inom det globala nätverket för miljömärkning.


Okular was awarded the Blue Angel ecolabel in 2022.

Med KDE:s långvariga mål och vägledande vision sedan det grundades 1996, liksom talangen och kapaciteten hos gemenskapens medlemmar är KDE en pionjär när det gäller att kämpa för hållbar programvara. KDE Eco startades 2021, ett projekt med målet att låta KDE och fri programvara vara i frontlinjen för hållbar programvaruutveckling, och 2022 röstade KDE:s gemenskap för att låta hållbar programvara vara ett av dess övergripande mål.

Hållbarhet är inte nytt för programvara med fri och öppen källkod (FOSS). De fyra friheterna har alltid gjort fri programvara till hållbar programvara. Men nu har de två grunderna för FOSS, transparens och användarautonomi, fått bredare erkännande för deras inverkan på hållbarhet, och införlivades i hållbarhetskriterierna som fastställts av den tyska miljömyndigheten genom miljömärket Blue Angel.

Många människor inser inte att programvara kan bidra till att maskinvaran måste bytas ut och därmed slösa med resurser i onödan.
"Viele machen sich nicht bewusst, dass Software dazu beitragen kann, dass Hardware ausgemustert werden muss und so unnötig Ressourcen verschwendet."
--Marina Köhn, "Blauer Engel für Software", taz (2022-03-16)

Programvara med fri och öppen källkod garanterar transparens och ger användare kontroll över den, snarare än att tvinga dem att samarbeta med vissa tjänstleverantörer. Det gör att användare kan bestämma vad de vill få ut av programvaran de använder och i sin tur också fatta beslut om maskinvaran de använder. Användare kan minska energiförbrukningen för program med liten eller ingen förlust i funktionalitet och bara installera det de behöver, varken mer eller mindre. De kan också undvika inkräktande reklam eller datautvinning som kör processer i bakgrunden, vilket ytterligare förbrukar resurser på apparaten och i nätverket. När det gäller utvecklare av fri och öppen programvara fortsätter de vanligtvis att stödja maskinvara som branschen är angelägen om att klassificera som föråldrad, och förser användare med uppdaterad och säker programvara för apparater som annars skulle kasseras som elektronikavfall och i slutändan förorena soptippar.