Skip to content

Publicouse Okular 1.1

Thursday, 20 April 2017


A versión 1.1 de Okular publicouse xunto coa versión 17.04 das aplicacións de KDE. Esta versión introduce a funcionalidade de cambio de tamaño das anotacións, funcionalidade de cálculo automático do contido de formularios, melloras para pantallas táctiles, e máis! Pode revisar o rexistro de cambios completo en https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular. Okular 1.1 é unha actualización recomendada para calquera que use Okular.