Skip to content

Publicouse Okular 0.8

Tuesday, 27 January 2009


O equipo de Okular está orgulloso de anunciar unha nova versión de Okular, publicada como parte de KDE 4.2. Algunhas das novas funcionalidades e melloras inclúen (en orde aleatoria):

 • Engadir unha opción de arquivado de documento
 • Iniciar unha busca desde a páxina actual
 • Compatibilidade preliminar con vídeos en documentos PDF
 • Melloras no modo de presentación: bloqueo do protector de pantalla e modo de pantalla negra
 • Máis anotacións de selo
 • Compatibilidade coas ligazóns de «apuntar e premer» de Lilypond
 • Configuración do editor para busca inversa
 • Exportación a texto de OpenDocument e HTML para as infraestruturas de ODT, Fictionbook e EPub (require Qt 4.5)
 • Nova infraestrutura para documentos de fax G3 e G4
 • Infraestrutura de DjVu: melloras da xestión de memoria
 • Infraestrutura de texto de OpenDocument: varias melloras
 • …outras pequenas funcionalidades e correccións
E, por suposto, corrixíronse moitos fallos.