Skip to content

Publicouse Okular 0.8.1

Wednesday, 4 March 2009


A primeira versión de mantemento da serie KDE 4.2 inclúe Okular 0.8.1. Inclúe correccións de quebras nas infraestruturas de CHM e DjVu e pequenas correccións de erros na interface de usuario. Pode ler todos os problemas solucionados en http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_2to4_2_1.php