Skip to content

Publicouse Okular 0.7.2

Friday, 3 October 2008


A segunda versión de mantemento da serie 4.1 de KDE inclúe Okular 0.7.2. Inclúe algunhas pequenas correccións nas infraestruturas de TIFF e Comicbook e o cambio a «Axustar á anchura» como nivel de ampliación predeterminado. Pode consultar todos os problemas solucionados en http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php