Skip to content

Okular 0.22 julkaistiin

Wednesday, 15 April 2015


Okularin versio 0.22 on julkaistu KDE Applications 15.04 -julkaisuversiossa. Okular 0.22 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.