Skip to content

Okular 0.13 julkaistiin

Wednesday, 27 July 2011


Okularin versio 0.13 on julkaistu KDE:n sovellusten 4.7-julkaisuversiossa. Tämä julkaisuversio esittelee pieniä korjauksia sekä ominaisuuksia, ja on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.