Skip to content

Okular 0.12 julkaistiin

Wednesday, 26 January 2011


Okularin versio 0.12 on julkaistu KDE:n sovellusten 4.6-julkaisuversiossa. Tämä julkaisuversio esittelee pieniä korjauksia sekä ominaisuuksia, ja on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.