Skip to content

Okular 0.11 julkaistiin

Tuesday, 10 August 2010


Okularin versio 0.11 on julkaistu KDE:n sovellusten 4.5-julkaisuversiossa. Tämä julkaisuversio esittelee pieniä korjauksia sekä ominaisuuksia, ja on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.