Notícies

Publicat l'Okular 21.08

Dijous, 12 d'agost de 2021
S’ha publicat la versió 21.08 de l’Okular. Aquest llançament conté diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular. L’Okular 21.08 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 21.04

Dijous, 22 d'abril de 2021
S’ha publicat la versió 21.04 de l’Okular. Aquest llançament presenta la signatura digital de fitxers PDF i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular. L’Okular 21.04 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 20.12

Dijous, 10 de desembre de 2020
S’ha publicat la versió 20.12 de l’Okular. Aquest llançament presenta diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular. L’Okular 20.12 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.11

Dijous, 13 d'agost de 2020
S’ha publicat la versió 1.11 de l’Okular. Aquesta publicació presenta una interfície nova d’usuari de les anotacions i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular. L’Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.10

Dijous, 23 d'abril de 2020
S’ha publicat la versió 1.10 de l’Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular. L’Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.9

Dijous, 12 de desembre de 2019
S’ha publicat la versió 1.9 de l’Okular. Aquesta publicació presenta el suport per als arxius de ComicBook «cb7», un suport millorat de JavaScript per als fitxers PDF, i altres correccions i millores secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular. L’Okular 1.9 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.8

Dijous, 15 d'agost de 2019
S’ha publicat la versió 1.8 de l’Okular conjuntament amb la publicació 19.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació introdueix la característica per a configurar les finalitzacions de l’anotació de línia entre altres esmenes i característiques petites. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular. L’Okular 1.8 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.6

Dijous, 13 de desembre de 2018
S’ha publicat la versió 1.6 de l’Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta l’eina d’anotacions nova de màquina d’escriure, entre altres esmenes i petites característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular. L’Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.5

Dijous, 16 d'agost de 2018
S’ha publicat la versió 1.5 de l’Okular conjuntament amb la publicació 18.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta millores als formularis entre altres esmenes i petites característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular. L’Okular 1.5 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.

Publicat l'Okular 1.4

Dijous, 19 d'abril de 2018
S’ha publicat la versió 1.4 de l’Okular conjuntament amb la publicació 18.04 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta millores a la implementació de JavaScript en els fitxers PDF i permet la cancel·lació de la renderització de PDF, el qual vol dir que si teniu un fitxer PDF complex i canvieu el mentre s’està renderitzant, es cancel·larà immediatament en lloc d’esperar la finalització de la renderització. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://www. Llegiu més