Notícies 

Publicat Okular 1.11

Dijous, 13 d'agost de 2020
S'ha publicat la versió 1.11 d'Okular. Esta publicació presenta una interfície nova d'usuari de les anotacions i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular. Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.10

Dijous, 23 d'abril de 2020
S'ha publicat la versió 1.10 d'Okular. Esta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores en la gestió de les pestanyes, millores en la IU mòbil i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular. Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.9

Dijous, 12 de desembre de 2019
S'ha publicat la versió 1.9 d'Okular. Esta publicació presenta el suport per als arxius de ComicBook «cb7», un suport millorat de JavaScript per als fitxers PDF, i altres correccions i millores secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular. Okular 1.9 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.8

Dijous, 15 d'agost de 2019
S'ha publicat la versió 1.8 d'Okular conjuntament amb la publicació 19.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació introduïx la característica per a configurar les finalitzacions de l'anotació de línia entre altres esmenes i característiques xicotetes. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular. Okular 1.8 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.6

Dijous, 13 de desembre de 2018
S'ha publicat la versió 1.6 d'Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta l'eina d'anotacions nova de màquina d'escriure, entre altres esmenes i xicotetes característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular. Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.5

Dijous, 16 d'agost de 2018
S'ha publicat la versió 1.5 d'Okular conjuntament amb la publicació 18.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta millores als formularis entre altres esmenes i xicotetes característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular. Okular 1.5 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.4

Dijous, 19 d'abril de 2018
S'ha publicat la versió 1.4 d'Okular conjuntament amb la publicació 18.04 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta millores a la implementació de JavaScript en els fitxers PDF i permet la cancel·lació de la renderització de PDF, el qual vol dir que si teniu un fitxer PDF complex i canvieu el mentre s'està renderitzant, es cancel·larà immediatament en lloc d'esperar la finalització de la renderització. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://www. Llegiu més

Publicat Okular 1.3

Dijous, 14 de desembre de 2017
S'ha publicat la versió 1.3 d'Okular conjuntament amb la publicació 17.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta canvis en com es guarden les anotacions i el funcionament de les dades de formularis, admet actualitzacions parcials de la renderització per a fitxers que tarden a renderitzar, fa interactius els enllaços de text en mode de selecció de text, afig l'opció de compartir en el menú Fitxer, afig la implementació per a Markdown i esmena diversos problemes referits a la implementació del HiDPI. Llegiu més

Publicat Okular 1.2

Dijous, 17 d'agost de 2017
S'ha publicat la versió 1.2 d'Okular conjuntament amb la publicació 17.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i millores. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular. Okular 1.2 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.

Publicat Okular 1.1

Dijous, 20 d'abril de 2017
S'ha publicat la versió 1.1 d'Okular conjuntament amb la publicació 17.04 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta la característica per a canviar de mida les anotacions, la implementació per a calcular automàticament el contingut dels formularis, millores per a les pantalles tàctils i més! Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular. Okular 1.1 és una actualització recomanada per a tothom que l'utilitze.