Skip to content

Publicat Okular 1.6

Thursday, 13 December 2018


S’ha publicat la versió 1.6 d’Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta l’eina d’anotacions nova de màquina d’escriure, entre atres esmenes i xicotetes característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular. Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.