Skip to content

Publicat Okular 1.4

Thursday, 19 April 2018


S’ha publicat la versió 1.4 d’Okular conjuntament amb la publicació 18.04 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta millores a la implementació de JavaScript en els fitxers PDF i permet la cancel·lació de la renderització de PDF, el qual vol dir que si teniu un fitxer PDF complex i canvieu el mentre s’està renderitzant, es cancel·larà immediatament en lloc d’esperar la finalització de la renderització. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0#okular. Okular 1.4 és una actualització recomanada per a tothom que l’utilitze.