Publicat l'Okular 1.2

Thursday, 17 August 2017


S’ha publicat la versió 1.2 de l’Okular conjuntament amb la publicació 17.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d’errors i millores. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular. L’Okular 1.2 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.