Skip to content

Publicat Okular 0.8.4

Wednesday, 3 June 2009


La quarta publicació de manteniment de les sèries 4.2 de KDE conté Okular 0.8.4. Inclou diverses esmenes als documents de text en OpenDocument, un parell d’esmenes de fallades, així com esmenes d’errors a la interfície. Podeu llegir tots els problemes solucionats a http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_2_3to4_2_4.php