Skip to content

Publicat Okular 0.7.2

Friday, 3 October 2008


La segona publicació de manteniment de les sèries 4.1 de KDE conté Okular 0.7.2. Inclou diverses esmenes secundàries als dorsals TIFF i Comicbook i el canvi a «Ajusta a l’amplària de pàgina» com a nivell de zoom predeterminat. Podeu llegir tots els problemes solucionats a http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php