Publicat l'Okular 0.22

Wednesday, 15 April 2015


S’ha publicat la versió 0.22 de l’Okular conjuntament amb la publicació 15.04 de les Aplicacions del KDE. L’Okular 0.22 és una actualització recomanada per a tothom que usi l’Okular.