Skip to content

Publicat Okular 0.22

Wednesday, 15 April 2015


S’ha publicat la versió 0.22 d’Okular conjuntament amb la publicació 15.04 de les Aplicacions de KDE. Okular 0.22 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.