Skip to content

Publicat Okular 0.12

Wednesday, 26 January 2011


S’ha publicat la versió 0.12 d’Okular conjuntament amb la publicació 4.6 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d’errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que l’utilitze.