Skip to content

Publicat Okular 0.10

Tuesday, 9 February 2010


S’ha publicat la versió 0.10 d’Okular conjuntament amb la publicació de KDE SC 4.4. A banda de les millores generals en estabilitat, esta publicació aporta un suport nou/millorat per a la busca inversa i directa enllaçant les línies del codi font de LaTeX amb les ubicacions corresponents als fitxers DVI i PDF.