Notícies 

Publicat Okular 22.04

Thursday, 21 April 2022
S’ha publicat la versió 22.04 d’Okular. Els canvis principals d’este llançament és la pantalla nova de benvinguda i correccions relacionades amb la signatura de fitxers PDF elaborats especialment. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/gear/22.04.0/#okular. Okular 22.04 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 21.12

Thursday, 9 December 2021
S’ha publicat la versió 21.12 d’Okular. La millora principal d’este llançament és la implementació adequada dels segells en els fitxers PDF, però també conté diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.12.0/#okular. Okular 21.12 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 21.08

Thursday, 12 August 2021
S’ha publicat la versió 21.08 d’Okular. Este llançament conté diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular. Okular 21.08 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 21.04

Thursday, 22 April 2021
S’ha publicat la versió 21.04 d’Okular. Este llançament presenta la signatura digital de fitxers PDF i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular. Okular 21.04 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 20.12

Thursday, 10 December 2020
S’ha publicat la versió 20.12 d’Okular. Este llançament presenta diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular. Okular 20.12 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 1.11

Thursday, 13 August 2020
S’ha publicat la versió 1.11 d’Okular. Esta publicació presenta una interfície nova d’usuari de les anotacions i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular. Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 1.10

Thursday, 23 April 2020
S’ha publicat la versió 1.10 d’Okular. Esta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular. Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 1.9

Thursday, 12 December 2019
S’ha publicat la versió 1.9 d’Okular. Esta publicació presenta el suport per als arxius de ComicBook «cb7», un suport millorat de JavaScript per als fitxers PDF, i altres correccions i millores secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular. Okular 1.9 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 1.8

Thursday, 15 August 2019
S’ha publicat la versió 1.8 d’Okular conjuntament amb la publicació 19.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació introduïx la característica per a configurar les finalitzacions de l’anotació de línia entre altres esmenes i característiques xicotetes. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular. Okular 1.8 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.

Publicat Okular 1.6

Thursday, 13 December 2018
S’ha publicat la versió 1.6 d’Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta l’eina d’anotacions nova de màquina d’escriure, entre altres esmenes i xicotetes característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular. Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.