Skip to content

Okular 0.21 izdan

Wednesday, 17 December 2014


Verzija 0.21 Okulara je puštena zajedno sa KDE 4.11 aplikacijom. Ovo izdanje predstavlja nove mogućnosti poput poništi/ponovo uradi podrške za obrasce i bilješke te podesivi pregled alata. Okular 0.17 je preporučena nadogradnja za sve korisnike Okulara.