Skip to content

Okular 0.17 pušten

Friday, 16 August 2013


Verzija 0.17 Okulara je puštena zajedno sa KDE 4.11 aplikacijom. Ovo izdanje predstavlja nove mogućnosti poput poništi/ponovo uradi podrške za obrasce i bilješke te podesivi pregled alata. Okular 0.17 je preporučena nadogradnja za sve korisnike Okulara.