Skip to content

Okular 0.15 pušten

Wednesday, 1 August 2012


Verzija 0.15 Okulara je puštena zajedno sa KDE 4.9 aplikacijom. Ovo izdanje predstavlja nove mogućnosti kao što su pohranjivanje zabilješki sa PDF dokumentima, više podrške za PDF filmove, više oznaka po stranici te neka druga manja poboljšanja. Nekompletnu listu grešaka i osobina možete naći na bugzilla. Okular 0.15 je preporučena nadogradnja za sve korisnike Okulara.