Skip to content

Okular 0.14 pušten

Wednesday, 25 January 2012


Verzija 0.14 Okulara je puštena zajedno sa KDE 4.8 aplikacijom. Ovo izdanje predstavlja nove mogućnosti kao što su poboljšanje odabira teksta u dokumentima sa kolonama, izbor alata tablice, LaTex upotreba u zabilješkama, poboljšana ugrađena podrška (za korištenje u npr. Kile), bolji prikaz suočenih stranica, pametniji čuvar zaslona /powermanagement rukovanje, poboljšana podrška stranice, zadana konfiguracija uvećavanja, poboljšano štampanje pejzaža. Nekompletnu listu grešaka i osobina možete naći na bugzilla. Okular 0.16 je preporučena nadogradnja za sve korisnike Okulara.