Skip to content

Okular 0.11 izdan

Tuesday, 10 August 2010


Verzija 0.11 Okulara je puštena zajedno sa KDE 4.5 aplikacijom. Ovo izdanje predstavlja mala poboljšanja i nove mogućnosti i preporučena je nadogradnja za sve korisnike Okulara.